FOOX | Willie Robben BV

De pagina of het document waar u om heeft gevraagd bevat handelsinformatie inzake tabaksartikelen of alcoholische dranken en is uitsluitend bestemd voor wederverkopers van deze producten. Tevens moet u voor het inzien van de inhoud minimaal 18 jaar oud zijn.

Bent u 18 jaar of ouder en wederverkoper van tabaksproducten en/of alcoholische dranken?

MVO

Bij duurzaam ondernemen zoekt FOOX | Willie Robben BV naar het evenwicht tussen zakelijke prestaties, sociale- en milieuaspecten. Nieuwe ontwikkelingen laten zien dat ook voor het MKB het groene denken en de maatschappelijke verantwoordelijkheid steeds belangrijker wordt.

Het Europees Ecolabel is het Europese milieukeurmerk voor non-foodproducten en diensten. Van afwasmachines tot kopieerpapier. Voor steeds meer producten en diensten worden Europees Ecolabel-criteria opgesteld. Deze criteria hebben betrekking op de hele levenscyclus van een product of dienst.

PEFC is een internationale non-profit organisatie voor duurzaam bosbeheer en staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. Het doel van PEFC is om wereldwijd het bosbeheer te verbeteren en te zorgen dat al het bos op duurzame wijze wordt beheerd met evenwicht tussen de sociale, ecologische en economische functies. Het PEFC label garandeert dat producten afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen.

Ecolab is een wereldwijde toonaangevende aanbieder van producten en diensten op het gebied van reiniging, voedselveiligheid en gezondheid. Ecolab is actief bezig met het ontwikkelen van producten en diensten die water- en energieverbruik verlagen, met innovatieve verpakkingen en productdoseringen die afval verminderen. FOOX werkt dan ook graag samen met Ecolab om onze wereld schoner, veiliger en gezonder te maken.Oplossingen van Ecolab zijn ontworpen om klanten te voorzien van de meest effectieve en efficiënte reiniging, voedselveiligheid en infectiepreventie waarbij de focus ligt op de totale impact op het milieu. FOOX | Willie Robben BV informeert u graag over de beschikbare MVO producten voor uw bedrijf of instelling.

UTZ Certified is een keurmerk voor koffie en andere producten die afkomstig is van boeren die oog hebben voor mens en milieu. Zij gebruiken bijvoorbeeld minder bestrijdingsmiddelen en garanderen goede werkomstandigheden voor hun arbeiders. UTZ Certified is een keurmerk voor eerlijke handel. Het keurmerk staat op koffie, thee en chocolade die afkomstig is van boeren die oog hebben voor mens en milieu. Zij gebruiken bijvoorbeeld minder bestrijdingsmiddelen en garanderen goede werkomstandigheden voor hun arbeiders.UTZ Certified is een internationaal geaccepteerd keurmerk. Alle boeren kunnen meedoen, met een groot of klein bedrijf. Ze leren te werken met landbouwtechnieken die mens en milieu sparen. De boeren ontvangen vaak een betere prijs, maar deze is niet gegarandeerd. Meer dan de helft van alle koffie die in Nederland wordt verkocht heeft het UTZ-Certifiedkeurmerk.
Satino Black ECO Label
100% Sustainable
Duurzaamheid bij FOOX
Duurzaamheid bij FOOX
Cradle to Cradle
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Coca Cola
Depa
FOOX Groothandel
Douwe Egberts
Campina
Cleanfix
Animo
Bravilor
Ecolab
Ad van Geloven
MTS Euro Products
Lamb Weston
Numatic
Verstegen
Red Bull
Diversi Foods
Satino
Kwekkeboom
Buitenhuis
Spa Water
Vrumona
Unilever
United Softdrinks
Calvé
UCC Coffee Benelux